Tarieven

Tarieven vanaf september 2020

  • Peuterballet (45 min. per les) : € 240,- per schooljaar (4 x € 60,-)
  • Kinderen tot 12 jaar : € 318,- per schooljaar (4 x € 79,50)
  • 12 tot 21 jaar: € 340,- per schooljaar (4 x € 85,-)
  • 21 jaar en ouder: € 360,- per schooljaar (4 x € 90,-)

Een tweede les per week kost € 212,- per schooljaar (4 x € 53,-)
Een derde of vierde les per week kost € 162,- per schooljaar (4 x € 40,50)
Gezinskorting is € 32,- per schooljaar (4 x € 8,-) voor tweede, derde (vierde etc.) leerling uit hetzelfde gezin.

Voor alle lessen geldt éénmalig € 11,- inschrijfgeld.

Rekeningnummer:  NL55INGB0006234093 t.n.v. Balletschool Paulette Willemse

Het verschuldigde lesgeld kan 2 manieren voldaan worden:

  • Via automatische incasso in 4 termijnen 
  • Het totaalbedrag ineens vóór 15 september 2020

Wil je gebruikmaken van de automatische incasso? Dan kun je hier het machtigingsformulier downloaden.

N.B. Machtigingsformulieren die wij na 20 augustus 2020 binnen krijgen, kunnen we niet meer mee nemen voor het eerste termijn. Deze formulieren zullen dan meegaan voor het tweede termijn op 1 december 2020. Het eerste termijn dient dan naar ons overgemaakt te worden vóór 1 september 2020. 

De automatische incasso termijnen:

1 september 2020
1 december 2020
1 maart 2021
1 juni 2021

Let op: Het is dus niet zo dat je per kalenderkwartaal betaalt, maar je betaalt steeds een vierde deel van het cursusgeld van één schooljaar (= 10 maanden).

Voor wie in de loop van het schooljaar begint, gelden aangepaste tarieven.