Tarieven

Basistarieven vanaf september 2017

  • Peuterballet (45 min.) : € 232,- per schooljaar (4 x € 58,-)
  • Kinderen tot 12 jaar : € 310,- per schooljaar ( 4 x € 77,50)
  • 12 tot 21 jaar: € 332,- per schooljaar ( 4 x € 83,- )
  • 21 jaar en ouder: € 352,- per schooljaar ( 4 x € 88,-)

Een tweede les per week kost € 204,- per schooljaar ( 4 x € 51,-)
Een derde of vierde les per week kost € 154,- per schooljaar ( 4 x € 38,50)
Gezinskorting is € 32,- per schooljaar ( 4 x € 8,-) voor tweede, derde (vierde etc.) leerling uit hetzelfde gezin

Voor alle lessen geldt éénmalig € 11,- inschrijfgeld.

Rekeningnummer:  NL55INGB0006234093

Het verschuldigde lesgeld kan op de volgende manieren voldaan worden:

  • Via automatische incasso in 4 termijnen (geen extra kosten)
  • Het totaalbedrag ineens vóór 1 september 2017 (geen extra kosten)
  • In 4 termijnen zonder gebruik te maken van automatische incasso (€ 2,- administratiekosten per termijn per leerling)

Wil je gebruikmaken van de automatische incasso? Dan kun je hier het machtigingsformulier downloaden. 

N.B. Machtigingsformulieren die wij na 20 augustus 2017 binnen gekregen hebben, hebben we niet meer mee kunnen nemen voor het eerste termijn. Deze formulieren zullen dan meegaan voor het tweede termijn op 1 december 2017. Het eerste termijn dient dan naar ons overgemaakt te worden vóór 1 september 2017. 

De termijnen:

1 september 2017
1 december 2017
1 maart 2018
1 juni 2018

Let op: Het is dus niet zo dat je per kalenderkwartaal betaalt, maar je betaalt steeds een vierde deel van het cursusgeld van één schooljaar (= 10 maanden).

Voor wie in de loop van het schooljaar begint, gelden aangepaste tarieven.