Privacy

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze leerlingen en hun gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij van onze leerlingen vragen en met welk doel wij die vragen.

Wanneer een leerling zich inschrijft voor de lessen gebeurt dit middels ons inschrijfformulier. Hierop worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en mobiel)
  • Naam lesgeldbetaler
  • E-mailadres lesgeldbetaler

Deze gegevens zijn nodig om de inschrijving van de leerling te kunnen verwerken en worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van de leerling en/of lesgeldbetaler indien nodig. Het inschrijfformulier en de gegevens worden bewaard zolang de leerling ingeschreven staat voor de lessen. Na uitschrijving worden de gegevens vernietigd (zie ook uitschrijving voor de lessen).

Machtigingsformulier automatische incasso

Leerlingen van de Balletschool kunnen ervoor kiezen om het lesgeld te betalen middels automatische incasso op 4 vaststaande termijnen ieder schooljaar. Hiervoor wordt het machtigingsformulier ingevuld waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

  • Naam leerling(en)
  • Naam rekeninghouder
  • Adresgegevens
  • Rekeningnummer (IBAN)

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het automatisch incasseren van het lesgeld.

Uitschrijving voor de lessen en/of automatische incasso

Uitschrijven voor de lessen en/of automatische incasso kan uitsluitend schriftelijk. Na verwerking van de uitschrijving worden de gegevens van de betreffende leerling nog 6 maanden bewaard voor de afwerking van de administratie, waarna deze verwijderd worden uit het administratiesysteem.

Nieuwsbrief

Enkele keren per jaar wordt onze Nieuwsbrief de “Balletspiegel” per mail verstuurd. Bij inschrijving voor de lessen wordt de leerling automatisch aangemeld voor de Nieuwsbrief. Wanneer leerlingen deze niet meer wensen te ontvangen dan kunnen zij zich hiervoor afmelden via de speciale afmeldknop die onderaan iedere Nieuwsbrief staat. Tevens is er een aanmeldbutton op onze website te vinden waar geïnteresseerden van buiten de Balletschool zich kunnen aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Mailingen

Per mail worden leerlingen en hun ouders ook op de hoogte gesteld van belangrijke mededelingen. Emails aan groepen leerlingen worden uitsluitend in BCC verstuurd, zodat deze niet zichtbaar zijn voor anderen, tenzij de hele groep uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven prijs te stellen op een groepsmail.

Gegevens uitwisselen

Wanneer er gevraagd wordt om gegevens van een leerling aan iemand anders door te geven (bijvoorbeeld aan een andere leerling) dan wordt de betreffende leerling altijd eerst om toestemming gevraagd.

De Balletschool geeft nooit persoonsgegevens van leerlingen door aan anderen of andere organisaties.