Testlessen 2021

klassiek 1

Aan het eind van het schooljaar worden de testlessen afgenomen bij de klassieke lessen en kleutergroepen. Dit jaar hebben de leerlingen die buiten les hebben een aangepaste testles. Verder krijgen alle leerlingen van de klassieke les een rapport tijdens de laatste les voor de zomervakantie.

Wat is een Testles?

Bij een testles komen 1 of 2 andere docenten in de les kijken. Daarna volgt een verslag hiervan. Dit is het testrapport. Het is geen strenge beoordeling, maar de test dient om te controleren wat het niveau is en hoe de leerling zich ontwikkelt (niet in vergelijking tot anderen, maar alles binnen zijn/haar eigen mogelijkheden). Als wij afwijkingen in de houding of de motoriek opmerken waarschuwen wij ook de ouders. 

Rapport:11698622_622221257914869_1915462539154691887_n

In de laatste les voor de zomervakantie wordt het rapport uitgedeeld. Het is de bedoeling dat de leerling het testrapport persoonlijk bij de docent ophaalt, zodat we alles nog even goed kunnen uitleggen en toelichten. Bij de kleuters en de groepen van juf Anna mogen de ouders daar ook bij aanwezig zijn.

 

 

 

 

 


Mededelingen