Petitie

  • -

Petitie

Dansondernemers Nederland waar onze Balletschool ook bij aangesloten is maakt zich samen met o.a.  Platform Ondernemende Sportaanbieders, NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden sterk voor het maatschappelijk belang van sport en bewegen. Voor een gezonde en weerbare samenleving moeten we alles op alles zetten om bewegingsarmoede tegen te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de Nederlanders minder is gaan sporten en bewegen, terwijl dit juist zo belangrijk is voor je gezondheid en je weerstand tegen ziekte.

De Kamer nam op 21 december unaniem een motie aan met de strekking dat sport en dans als essentieel moeten worden gezien in het licht van de coronamaatregelen.  Nu het Kabinet nog.
Daarom is er een petitie gestart met de oproep om sport/dans te erkennen als essentiële sector en sport- en danslocaties weer te openen. Natuurlijk met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en onze protocollen. Deze petitie kan nog tot 31 januari a.s. ondertekend worden.

Ouders, leerlingen en andere belangstellenden die dit initiatief willen ondersteunen kunnen deze petitie ondertekenen via deze link.